Prejsť na maloobchod
Po-Pia: 6:15-14:45 +421 (0)44/ 4351645
SK  EN  RU

Eurofondy

EUROFONDY I.
1. Informačný plagát

modernizcia_vrobnho_procesu_prostrednctvom_inovatvnych_technolgii

2. Všeobecné informácie

 • miesto realizácie projektu: TITAN - Tatraplast s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • názov a stručný opis projektu: Nákup technológie na obrábanie a spracovanie plastov v rozsahu:
  • a) obstaranie tvárniaceho stroja pre ohýbanie plastov za studena
  • b) obstaranie univerzálneho frézovacieho CNC stroja na obrábanie plastov
  • c) obstaranie vertikálnej formátovacej píly pre spracovanie plastov
  • d) obstaranie mobilnej viacnásobnej ohýbačky pre spracovanie plastov
  • e) obstaranie ohrievačky pre spracovanie plastov
 • názov a sídlo prijímateľa: TITAN - Tatraplast s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
 • informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu: začiatok projektu 09/2014, koniec projektu 12/2015

3. Fotodokumentácia

Vertikálna formátovacia píla STRIEBIG Control 09 typ 8216
plne_automatick_formtovacia_pla_strebig_presnost_01mm_s_uhlovm_rezanm_9161x2934mm_dxv

CNC obrábacie centrum VANTAGE 100

vantage_100

Mobilná ohýbačka pre spracovanie plastov HERZ MBT 200

Ohrievačka pre spracovanie plastov HERZ TG 200

ohbaka_na_plasty_s_ohrevom_mbt_200

Tvárniaci stroj na ohýbanie platov za studena SafanDarley H-brake 320/4250 v tandemovom usporiadaní

front_tandem

 

EUROFONDY II. - Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN-Tatraplast, s.r.o.

titan_plagat_2

Projekt realizovaný s finančnou podporou Európskej únie

Cieľom projektu je rast a technologický rozvoj spoločnosti zavedením novej výroby podľa potrieb trhu s vysokým stupňom finalizácie a vyššou pridanou hodnotou a využitie potenciálu z rastúceho dopytu zákazníkov po nových produktoch.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie technologickej medzery prostredníctvom inovácie produktov v spoločnosti, pričom pôjde o dve inovácie produktu – inovácia produktu v oblasti spracovania plastov a inovácia produktu v oblasti spracovania ľahkých kovov. V oboch prípadoch pôjde o výrobu, ktorá je pre spoločnosť nová a bude realizovaná prostredníctvom úplne nových technológií s odlišnými parametrami a možnosťami v porovnaní s aktuálnym technologickým vybavením.

Spoločnosť bude vďaka technológiám obstaraným z projektu vyrábať nové produkty z plastov (napr. LGP svetelné panely, hračky pre rozvoj a trénovanie motoriky detí) a ľahkých kovov (napr. 3D výrobky) a z pohľadu merateľných ukazovateľov projektu budú výsledkom projektu: 2 produkty, ktoré sú pre firmu nové, nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch o 2 nové pracovné miesta, 1 podnik, ktorý dostáva podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové.

Inovatívne postupy budú do výrobného procesu aplikované prostredníctvom 4 obstarávaných technológií:

 1. CNC obrábacie centrum
 2. Laserové pracovisko
 3. Zdvíhacie zariadenie s vákuovým uchopovačom
 4. Drvič s dopravníkom

 

Názov a sídlo prijímateľa: TITAN – Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
Miesto realizácie projektu: TITAN – Tatraplast, s.r.o., Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok
Názov a stručný opis (uvedené vyššie) projektu: Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o.

Výška nenávratného finančného príspevku: 256 734,00 €

 

Bezplatná preprava zakúpených materiálov v rámci SR
Bezplatný technicko-poradenský servis
Formátovanie na presný rozmer
Ako správne vybrať produkt?
Aký rozmer je potrebný?
Kedy je lepšia kúpa ako oprava?

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? » Napíšte nám.